Tempora Vitae

Wat deze website biedt

Tempora Vitae

Met Tempora Vitae als naam van mijn website wil ik aangeven dat het leven in perioden verloopt. Mensen lopen vast en mensen vinden nieuwe uitwegen. Dat geldt voor onze eigen biografie, maar ook voor de geschiedenis. Elke nieuwe periode geeft een nieuwe opgave. Vaak zijn wij daar nog niet helemaal klaar mee, of er dient zich alweer een nieuwe opgave aan.

Biografische en historische verworvenheden

Wij zijn "bekleed" met het erfgoed van de tijd voor ons. Wat wij zijn hebben we meegekregen en geleerd. Zulk erfgoed komt van tijd tot tijd in een crisis. Waar de dingen niet meer vanzelf gaan moet het anders. De Ander breekt binnen in het Zelf. Crisis betekent oordeel. Er wordt een nieuw Appel gedaan. Wij beantwoorden dat appel door ons met nieuwe manieren van spreken en verhouden te bekleden.

Zeg mij wie je bent

De kwaliteiten, waardoor wij mensen zijn, zoals loyaliteit, aandacht, verantwoordelijkheid, kritiek, discipline, creativiteit, vormen een uitgebreid repertoire van menselijke omgang. Het zijn even zovele manieren om de vrede te bewaren. Uiteenlopende culturen hebben een verschillend repertoire van dergelijke eigenschappen tot hun beschikking. In alles wat wij te zeggen hebben kunnen wij niet anders dan daarop teruggrijpen en dat repertoire vernieuwen voor onze tijd.

Sociologie, filosofie en theologie

In mijn onderzoek grijpen sociologie, filosofie en theologie in elkaar. De socioloog stelt de vraag: hoe leven mensen samen die verschillende waarden aanhangen? De filosoof stelt de vraag: wat hebben die waarden in hun onderlinge samenhang te betekenen? De theoloog stelt de vraag: waarin hebben deze waarden hun oorsprong en in welke situaties hebben welke waarden het voor het zeggen?

Otto Kroesen

Otto Otto Kroesen is universitair docent ethiek, communicatie, techniekdynamica en duurzame ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Als zodanig houdt hij zich bezig met de ethische, culturele en spirituele voorwaarden voor duurzame techniekontwikkeling in een mondiale samenleving. Hij studeerde theologie in Kampen, promoveerde op de filosofie van Emmanuel Levinas en publiceerde onder meer een monografie over de sociologie van Eugen Rosenstock-Huessy. Hij werkte voorheen als gemeentepredikant in Krimpen aan de Lek en als studentenpastor in Delft.

© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl